Fåren tas hem från Röllingby backar efter hundattack

Närbild på flera får av olika färg.

Några av fåren som nu tas hem. Foto: Näs gård

Under måndagen attackerade och bet en hund ihjäl ett får i Röllingby backar. Det är oklart om hunden hade slitit sig eller var lös från början. Hunden var lös i hagen och hann jaga runt fåren med lamm under en längre stund innan den kunde fångas in. Händelsen är polisanmäld. Nu tar Näs gård hem fåren från Röllingby backar. Den ihjälbitna tackan har tre lamm som nu flaskmatas. Inga får kommer att beta i området under resten av säsongen.

Fårens uppdrag har varit att hålla kulturlandskapet öppet på ett naturligt och hållbart sätt i dessa fantastiska rekreationsmiljöer. Det är dessvärre inte första gången får på Röllingby backar har attackerats av hundar. Det är nu osäkert om det är möjligt att ha får i området i framtiden.

Får betar fortfarande på Näsudden och Åkers-Runö

Fortfarande går får och lamm från Näs gård och betar på Näsuddens naturreservat och i den nya hagen på kullen intill Åkers-Runö station. På Näsudden går även kor och betar.

Vi vill nu med eftertryck påminna om några av de regler som gäller när du vistas i närheten av betesdjuren:

  • Hundar måste vara kopplade i hagarna – alltid!
    Det råder ständigt koppeltvång i stora delar av Åkersberga, inklusive grönområden och parker. Under perioden 1 mars till och med 20 augusti är ansvaret extra stort för dig som hundägare. Ditt ansvar som hundägare är strikt. Läs mer och se karta över var ständigt koppeltvång råder i Åkersberga här. I kartan kan du också se var det finns hundbajspåsar.
  • Sök inte närkontakt med fåren, låt djuren beta i fred.
  • Skräpa inte ned.
  • Klättra inte på staketen, använd de särskilda övergångarna.
  • Glöm inte heller bort att allemansrätten inte gäller odlad mark. Det innebär att du aldrig får vara på eller passera över odlad mark eller åkrar.

Vallhundar hjälper till

Det är bra att vara medveten om att Näs gård använder sig av vallhundar i fårhanteringen. Ser du hundarna jobba i någon av hagarna bör du låta dem jobba ifred.

Publicerad:
Senast uppdaterad: