Dataintrång hos en av kommunens avtalspartners

I slutet av vecka 29 informerades Österåkers kommun om att en avtalspartner hade utsatts för ett dataintrång. Personuppgifter som kan ha kommits åt är kopplade till samhällsbetalda resor. Österåker är en av ett antal kommuner som har avtal med det aktuella företaget – intrånget är polisanmält av dem. I nuläget bedömer Österåkers kommun sannolikheten för att enskilda personer ska lida skada av intrånget som låg.

Tekniska nämnden i Österåkers kommun har, som personuppgiftsansvarig, skickat en incidentrapport till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) – detta i enlighet med dataskyddsförordningen.

Enligt företaget har endast mindre mängder data kommits åt vid intrånget – vilka kommuner eller personer detta gäller har de inte kunnat fastställa.

Österåkers kommun ser mycket allvarligt på det inträffade, och kommer att underrätta sig om företagets fortsatta säkerhetsarbete gällande hantering av personuppgifter.

Frågor?

Välkommen att kontakta kommunens Dataskyddsombud.

Publicerad:
Senast uppdaterad: