Dags för Säbybron att bytas ut

Flera sammanslagna bilder från projektet

Klicka för att se en större bild

Nu är arbetet med att byta ut bron i full gång! När den nya bron är på plats 2024 blir det en helt ny och modern trafiklösning som underlättar för alla trafikanter, oavsett om du åker bil, cyklar eller går.

Så här kommer det se ut när det är klart

Klicka på bilden för att se den större

Nu har vi påbörjat etapp 2 av brobytet

Etapp 2 innebär en del omledning av trafik:

  • Gång- och cykelvägar. Övergångstället vid Sockenvägen/Norrövägen stängs av och leds om. Följ orange anvisningskyltar.
  • Biltrafik. Sandkilsvägen stängs av och trafiken till Säbydepån leds in direkt från Sockenvägen

Omledning av trafiken förväntas pågå i cirka 18 månader.

 

Om Säbybron

Säbybron leder Sockenvägen över Åkers kanal och är vägen till jobb, skola, service och aktiviteter för många Åkersbergabor. Men bron är i dåligt skick och nu är det dags för en helt ny bro att ersätta den gamla trotjänaren från 1914. Den gamla bron kommer att vara i bruk under hela byggtiden.

Förbättringar för dig som går och cyklar

För alla som går eller cyklar innebär projektet flera förbättringar. Den nya Säbybron blir mycket bredare än dagens bro och får då även en gång- och cykelbana. Det anläggs också en gång- och cykelväg under den nya bron och som går längs med Åkers kanal. Tack vare det försvinner också trafikljuset vid Säbybron.

Illustration som visar hur det ser ut nu och hur det kommer se ut när arbetet är klart

Illustration som visar hur det ser ut nu (höger) och hur det kommer se ut när arbetet är klart (vänster).

Ny cirkulationsplats

I samband med bygget av den nya Säbybron byggs också en ny cirkulationsplats som ska underlätta avsevärt för trafiken till och från Norrö. Den ersätter dagens fyrvägskorsning där Norrövägen och Sandkilsvägen ansluter till Sockenvägen. Den nya bron byggs bredvid den befintliga för att minska påverkan på trafiken. Arbetet med den nya Säbybron och de kringliggande trafiklösningarna beräknas pågå till och med våren 2024.

Fakta Säbybron

Historik:

Den bro som finns idag är rester från en öppningsbar svängbro som byggdes 1914.

Två större renoveringar av bron har utförts – 1941 och 1973. Vid renoveringen 1941 byggdes bron om så att den fick ett fast läge. 1973 byttes brons överbyggnad och i samband med det gjöts lagren in och möjligheten att byta överbyggnad byggdes bort.

Den befintliga bron är i dåligt skick och att renovera den anses inte ekonomiskt försvarbart. Vid tidigare inspektion sattes livslängden till 2020. Inspektion utfördes senast för ca ett år sedan och utlåtandet visade att den kunde nyttjas tills det att en ny bro finns på plats.

Om projektet

Huvudentreprenör: Peab Anläggning

Tidplan: Start 2022, klart hösten 2024. Arbetstiden beräknas till 2,5 år.

Syfte:

  • Bygga en fungerande bro
  • Öka trafikframkomligheten
  • Skapa en trygg och trivsam miljö för gående och cyklister
  • Bygga en fungerande trafiklösning i korsningen Sockenvägen – Norrövägen

Frågor och svar om projektet , 819.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Genomförande

Projektet genomförs i tre etapper

Karta som visar Sockenvägen och Säbybron samt vattenledningar parallellt med Sockenvägen.

Etapp 2 - klicka för större bild

Etapp 2 – pågående

Arbetena med den första etappen är snart färdigställda och vi kommer nu att inleda etapp 2. Där kommer det bland annat att anläggas nya brostöd i kanalen, betongarbeten med formning och gjutning av den nya bron. Utöver detta byggs delar av den nya cirkulationsplatsen, GC-stråk anläggs på båda sidor. Se grön markering i bild nedan. Denna etapp är den som är mest omfattande och förväntas pågå i ungefär 1,5 år. Den gamla bron förblir öppen för trafik som vanligt med mindre störningar.

Omledning: Sandkilsvägen stängs av och trafiken till Säbydepån leds in direkt från Sockenvägen. Gång- och cykelvägar leds temporärt om.

Karta som visar Sockenvägen och Säbybron samt vattenledningar parallellt med Sockenvägen.

Etapp 1

Etapp 1 - klar

Under denna etapp läggs nya vattenledningar samt fjärrvärme på den sydvästra sidan. Förberedande arbeten sker på entreprenadområdet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: