Cyklister i Österåker tycker till

Bilden visar två cyklister bakifrån som cyklar på en gång- och cykelväg i Österåkers kommun.

Kommunen intervjuar kontinuerligt cyklister, dels för att höra om deras cykelvanor och dels för att ta reda på hur det fungerar att vara cyklist i Österåker. Syftet är att skapa förutsättningar så att ännu fler Österåkersbor att börja cykla. Så här ser svaren ut för 2022.

Vart cyklar du?

Intervjuerna genomfördes vardagar klockan 07–09.

Bilden visar ett cirkeldiagram. För att motionera: 8%. Skjutsning av barn: 12%. Skola: 32%. Arbete: 42%.

Hur ofta cyklar du?

Många svarande ansåg att vädret var avgörande.

Ett par gånger i månaden: 15%. Ett par gånger i veckan: 32%. Vardagar/Arbetsdagar: 35%. Varje dag 18%.

Cyklar du året om?

De flesta väljer att cykla under perioden vår, sommar och höst.

Nej: 92%. Ja: 8%.

Vad avgör om du cyklar eller inte?

Många väljer att cykla när det är ljust och om vädret tillåter.

Vädret/underlag: 33%. Tid på dygnet: 17%. Avståndet: 26%. Om det finns cykelväg hela sträckan: 20%. Annat: 4%.

Upplever du att det är tryggt att cykla i Österråker?

De flesta svaranden upplever att vi har trygga cykelvägar i kommunen. Däremot så upplevdes det av många otryggt där det saknas tydliga cykelvägar där man delar vägen med biltrafik.

Ja: 72%. Nej: 19%. Ingen åsikt: )%.

Vad tycker du är bra med cykelvägarna i kommunen?

Ej hål/bra asfalt: 36%. Rena vägbanor: 22%. Pumpstationer: 8%. Ingen åsikt: 33%.

Hur kan vi göra cyklingen i vår kommun bättre?

Bygga mer cykelvägar: 32%. Eftersatt snöröjning: 18%. Bättre skyltning: 16%. Cykelväg till Arninge: 14%. Bättre belysning: 10%. Ingen åsikt: 10%.
Publicerad:
Senast uppdaterad: