30 kilometer i timmen vid Säbybron

Skylt som berättar om det förberedande arbetet inför bytet av Säbybron.

Skylt som berättar om det förberedande arbetet inför bytet av Säbybron.

Från och med onsdagen den 13 juli 2022 införs en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen förbi byggarbetsplatsen för nya Säbybron. Nya hastighetsskyltar sätts upp. Hastighetssänkningen gäller under hela byggnationstiden och införs för att värna säkerheten för dem som arbetar på och nära vägen.

För att göra trafiksituationen säkrare vid byggarbetsplatsen för nya Säbybron införs en sänkt rekommenderad hastighet på 30 kilometer i timmen förbi arbetet med byggandet av den nya Säbybron.

Hastighetsskyltar sätts upp som tydligt visar var hastighetsbegränsningen gäller. Polisen kan i och med denna åtgärd göra hastighetskontroller och rapportera de bilar som kör för fort.

Tack för att du visar hänsyn till dem som jobbar på och vid våra vägar!

Publicerad:
Senast uppdaterad: