Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Pågående

Ledningsarbeten på Trälhavsvägen/Rödbosundsvägen maj-juni

Från och med vecka 21 till och med vecka 23 kommer ledningsarbetesarbete utföras på Roslagsvattens nät i vägkorsningen Trälhavsvägen/Rödbosundsvägen i höjd med reningsverket.

Ledningsarbetena är beräknade att ske från sista veckan i maj till och med mitten på juni. Syftet med åtgärden är att förstärka och byta ut uttjänta ledningar inför byggnationen av det nya reningsverket.

Under arbetstiden kommer det vara helt stopp för biltrafik från vägkorsningen och ned till Trälhavsbadet. Det kommer dock finnas möjlighet att gå eller cykla förbi arbetsområdet ner till Trälhavsbadet.

Kom ihåg att parkeringsförbud råder längs hela Trälhavsvägen.

Vi ber er visa hänsyn mot varandra och de som arbetar på vägen!

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.