Pågående

Halka på cykelvägen mellan Rydbo-Täljö

Det råder halka på cykelvägen genom skogen mellan Täljö och Rydbo som går parallellt med järnvägen. Den är just nu inte lämplig att cykla eller gå på. Åtgärder har gjorts för att försöka förbättra sträckan. Passera med försiktighet.

Våra entreprenörer har gjort allt dom kan för att försöka riva isen och sanda, men väderläget som pendlar mellan plus och minus ställer till det. Skyltar kommer att ställas ut i vardera ände av vägen för att varna om detta. Vi ber er ta det försiktigt om ni måste passera där

Publicerad:
Senast uppdaterad: