Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Pågående

Beläggningsarbete längs gång- och cykelvägen mellan Åkersberga sporthall och Solskiftet

Information om beläggning- och anläggningsarbete längs gång- och cykelvägen mellan Åkersberga sporthall och Solskiftet , som kommer att pågå mellan vecka 21 och vecka 27

I samarbete med entreprenören Peab Asfalt utförs ett beläggnings- och anläggningsarbeten längs gång- och cykelvägen mellan Åkersberga sporthall och Solskiftet. Arbetet kommer bedrivas på sträckan från före.detta. amerikanska fotbollsplanen och Solskiftet.

Den befintliga gång- och cykelvägen kommer, när arbetet är klart, vara 4 meter bred och nyasfalterad. I samband med breddningen förtätas belysningen samt byts ut till ny.

Syftet med åtgärden är att öka framkomlighet och säkerhet för cyklister och gående längs sträckan samt energieffektivisera och skapa bättre belysning.

Beräknad byggtid för kommunens arbeten är mellan 22 maj till 8 juli 2023.

Under byggtiden kommer det stundtals vara begränsad framkomlighet, men inte i någon större utsträckning.

Publicerad:
Senast uppdaterad: