Pågående

Beläggningsarbete längs Centralvägen

Markerad sträcka på bilden som får ny beläggning

Markerad sträcka på bilden som får ny beläggning

I juni kommer beläggningsarbete utföras längs Centralvägen från Bergavägen fram till Hackstavägen. Arbetena är beräknade att ske från vecka 23 till och med vecka 26.

Ny beläggning kommer att läggas, det översta lagret (toppbeläggning) tas bort och ersätts med ett nytt lager asfalt.Syftet med åtgärden är att vägen ska bli mer komfortabel och säkrare att köra på.

Under arbetstiden kommer det tillfälligt vara sämre framkomlighet än vanligt och trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av flaggvakter. Beläggningsarbetena utförs av kommunens entreprenör PEAB Asfalt.

Vi ber er visa hänsyn mot varandra och de som arbetar på vägen!

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?