Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Pågående

Beläggning- och anläggningsarbete längs Spånlötsvägen

Information om beläggning- och anläggningsarbete längs Spånlötsvägen, som genomförs mellan vecka 21 till vecka 27

I samarbete med entreprenören Peab Asfalt utförs beläggning- och anläggningsarbeten i längs Spånlötsvägen mellan Sjökarbyvägen och samfällighetslokalen. Den befintliga gång- och cykelvägen (trottoaren) kommer när arbetet är klart att vara 3,5 meter bred. I samband med breddningen kommer körbanan bli 5,5 meter bred. Därefter så kommer ny asfalt att anläggas på delar av Spånlötsvägen där vi bedömer att behovet finns.

Syftet med åtgärden är att öka framkomlighet och säkerhet för cyklister och gående längs sträckan.

Beräknad byggtid för kommunens arbeten är mellan 22 maj till 8 juli 2023.

Under byggtiden kommer det stundtals vara begränsad framkomlighet men inte i någon större utsträckning.

Kör försiktigt och visa hänsyn!

Publicerad:
Senast uppdaterad: