Anläggande av gång- och cykelväg längs Bergaparksvägen

Bild

Markering visar del av Bergaparksvägen där det kommer anläggas gång- och cykelväg

Med start den 4 september kommer kommunen anlägga en ny gång- och cykelväg längs Bergaparksvägen.

På första delen från Norrgårdsvägen sett kommer en 3,5 meter bred gång- och cykelväg att anläggas parallellt med körbanan för att sedan övergå till en cykelgata då byggbar mark smalnar av. Längs hela sträckan kommer ny belysning att driftsättas och ett nytt räcke monteras för att avskilja Bergaparksvägen med Roslagsvägen (276:an).

Syftet med åtgärden är en del av kommunens arbete med att binda ihop gång- och cykelvägnätet i centrala Åkersberga för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter.

Arbetet väntas vara klart i november 2023.

Under arbetstiden kommer Bergaparksvägen vara helt avstängd för gång- och cykeltrafikanter. Biltrafik till och från bostäderna kommer vara öppet men med begränsat antal parkeringsplatser och framkomlighet.

Vänligen respektera avstängningen för gång- och cykeltrafikanter så underlättar vi arbetet på platsen och minskar olycksrisken.

Publicerad:
Senast uppdaterad: