Arbete för att förbättra framkomligheten på Sockenvägen

Bild över det område på sockenvägen där projektet utförs

Nu är det dags att förbättra framkomligheten på Sockenvägen i anslutning till den nya cirkulationsplatsen vid väg 276! Vi planerar att inleda arbetet under vecka 32.

Arbetet innebär att korsningen Sockenvägen/Korsgärdesvägen kommer att breddas. Det görs för att korsningen ska klara långa och breda transporter. Det möjliggör också för ett vänstersvängfält från Sockenvägen, vilket underlättar för trafiken som ska in i cirkulationsplatsen.

Dessutom blir det dubbla körfält in i cirkulationsplatsen från Sockenvägen. Vi kommer även att tillgänglighetsanpassa övergångsstället på Korsgärdesvägen.

Arbetet är planerat att starta vecka 32 och planeras att vara klart under vecka 43. Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet, men cirkulationsplatsen kommer hela tiden att vara öppen för trafik. Det gäller även för gång- och cykelvägen längs Sockenvägen.

Arbetet är även en förberedelse inför ett kommande projekt med att ersätta Säbybron med en ny bro, samt inför en kommande utbyggnad av fjärrvärmeverket.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?