Parker och grönområden

Åkar Pelles park

Österåkers parker och grönområden erbjuder dig en mångfald av både kultur och natur. Varje sommar fylls parker och strövområden med många besökare. Där finns ett rikt utbud av aktiviteter. Du kan bland annat uppleva grönskan genom en promenad på Hälsans Stig, lyssna på fåglar eller titta på växter i din närmsta skogsdunge.

Parker

Det finns parker av olika storlek och innehåll allt från Stadsparken Åkers kanal till fickparker som Seglarparken i Östra kanalstaden. Kommunen har en ny parkstrategi för att förtydliga översiktsplanens mål och ambitioner för kommunens parker samt ge stöd i planeringen av nya och befintliga miljöer.

Kanalstråkets omvandling till stadspark

2012 inledde Österåkers kommun en upprustning av området kring Åkers kanal för att skapa Stadspark Åkers kanal med sammanhängande gångstråk från Slussvaktarbostaden i norr till Lill-Skäret i söder. Parken innehåller en mångfald av aktiviteter och miljöer, allt från Ekbackens hembyggdspark med midsommar- och valborgsfirande till Lillbroängens aktivitetspark och Slussen med dess kulturmiljö och fisktrappa. Konsten har en självklar roll i stadsparken och ett utomhusgalleri växer fram som ska förena natur och kultur.

Hälsans stig

Hälsans stig finns i stora delar av världen och i Sverige är det Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund som ansvarar för konceptet och står för samordningen. Tanken med Hälsans stig är att inspirera till motion för folkhälsans skull. Stigarna är mycket promenadvänliga med bara små nivåskillnader och på hårt bra underlag. Stigarna är förlagda till trygga, välskyltade promenadvägar med god belysning och med ett flertal bänkar utplacerade. Kilometerskyltar längs rundorna visar hur långt du har gått.

Österåkers kommun har valt att skapa två slingor i Åkersberga, norra- och södra rundan. Tanken förutom hälsoaspekten är att du under promenaderna ska få lära känna Åkersberga lite mer. Under turen möter du små parker och konstverk som ger njutning för ögat. Under vinterhalvåret är det en spännande och effektfull ljussättning som lyser upp i mörkret.

Här hittar du kartan över hel Hälsans stig i Åkersberga. , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Norra slingan Hälsans stig. , 450.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Södra slingan Hälsans stig. , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Badplatser, Lekplatser, vandringsstråk med mera

Österåkerkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under Uppleva och göra hittar du information om allt från badplatser till ridstigar och motionsspår.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?