I vår införs nya regler för parkering på allmän plats

Bild

Nya parkeringsregler på allmän mark.

Från och med i vår införs ett nytt system för parkering på allmän plats i centrala Åkersberga. Målet är att göra det både enklare och mer flexibelt att parkera. Även i fortsättningen kan du stå sammantaget tre timmar utan avgift. Det beslutade Kommunfullmäktige den 13 december. Reglerna införs stegvis från och med våren 2022.

De nya parkeringsreglerna omfattar i första hand parkering på allmän plats på de gator som ligger centralt men inte i direkt anslutning till centrum i Åkersberga. Målsättningen är att underlätta och skapa en större flexibilitet för dig som behöver parkera, oavsett om du behöver stå lite längre tid än planerat eller göra ett kortare ärende. Detta främjar även handeln och andra verksamheter i centrum.

Parkeringshusen i centrum ägs inte av kommunen och omfattas därför inte av de nya reglerna. De har därmed även i fortsättningen egna regler för sin parkering.

Tre timmar avgiftsfritt även i fortsättningen

Även i fortsättningen kan du parkera sammantaget tre timmar per dygn utan avgift. Det ska vara möjligt att lösa parkeringsavgiften via en app, sms eller telefon. Ett tak sätts så att parkeringen kostar maximalt 60 kronor per dygn.

– Tidigare har det inte varit möjligt att stå längre än tre timmar. Nu möjliggör vi för det. Genom att sätta parkeringsavgifter om du parkerar längre än tre timmar kan vi se till att vi får en omsättning på de parkerade bilarna. På så sätt kan du som behöver parkera också hitta en plats att parkera på, säger Daniel Jäderland, trafikchef i Österåkers kommun och tillförordnad chef för avdelningen för infrastruktur och anläggning.

Du registrerar din parkering när du ställer dig. Kommer du på att du behöver stå längre kan du enkelt lösa det i telefonen, utan att som idag behöva gå tillbaka och flytta bilen var tredje timme, säger Daniel Jäderland.

Nya reglerna införs stegvis

Nu återstår ett arbete med att få alla detaljer på plats och en app för parkeringen ska upphandlas. De nya parkeringsreglerna kommer att införas stegvis med början någon gång i mars–april 2022.

– Tack vare beslutet i Kommunfullmäktige får nu Tekniska nämnden ytterligare ett verktyg i verktygslådan för att skapa bättre parkeringsmöjligheter i centrala Åkersberga, liksom eventuellt även andra platser där vi ser att det finns parkeringssvårigheter. Det här möjliggör för invånare och besökare att bättre hitta parkeringsplatser samt att kunna stå längre än de tre timmar som man oftast bara får stå på dessa platser, säger Mathias Lindow (L), ordförande i Tekniska nämnden.

Liksom tidigare ska de som bor i centrala Åkersberga i första hand lösa sin parkering inom den egna fastigheten. Däremot påverkas inte boendeparkeringen med särskilda tillstånd i Östra Kanalstaden av införandet av parkeringsavgifter.

Publicerad:
Senast uppdaterad: