Snart kan det bli enklare att parkera i centrala Åkersberga

Parkeringsskylt mot blå himmel.

Nu föreslås att parkeringsskivorna ska slopas i centrala Åkersberga. Istället ska ett nytt system för parkering införas som ska göra det både enklare och mer flexibelt att parkera. Även i fortsättningen ska det gå att stå tre timmar utan avgift. Förslaget ska tas upp för beslut i Kommunstyrelsen den 25 oktober.

Förslaget omfattar i första hand parkering på allmän plats på de gator som ligger centralt men inte i direkt anslutning till centrum. Målsättningen är att underlätta och skapa en större flexibilitet för dig som behöver parkera, oavsett om du behöver stå lite längre tid än planerat eller göra ett kortare ärende. Detta främjar även handeln och andra verksamheter i centrum.

– Invånare hör av sig till oss om att det är svårt att hitta parkeringsplatser centralt där de får stå längre än tre timmar utan att behöva flytta bilen. Genom att införa parkeringsavgifter kan vi erbjuda längre parkeringstid längs gatorna för dem som behöver det, säger Daniel Jäderland, trafikchef i Österåkers kommun och tillförordnad chef för avdelningen för infrastruktur och anläggning.

Tre timmar avgiftsfritt även i fortsättningen

– De första tre timmarna blir även i fortsättningen avgiftsfria. Kommer du på att du behöver stå längre kan du enkelt lösa det i en app, utan att som idag behöva gå tillbaka och flytta bilen var tredje timme, säger Daniel Jäderland.

Det ska även vara möjligt att lösa avgiften via sms eller telefon. Liksom tidigare ska de som bor i centrala Åkersberga i första hand lösa sin parkering inom den egna fastigheten. Däremot påverkas inte boendeparkeringen med särskilda tillstånd i Östra Kanalstaden av införandet av parkeringsavgifter.

Kommunfullmäktige beslutar

Om Kommunstyrelsen beslutar att förslaget ska genomföras, är nästa steg att förslaget tas upp för beslut i Österåkers kommunfullmäktige, vilket troligen blir vid fullmäktiges sammanträde i december. Därefter återstår ett arbete med att få alla detaljer på plats. De nya parkeringsreglerna kommer att införas stegvis med början någon gång i februari–mars 2022.

Överskottet från de nya parkeringsavgifterna föreslås användas till återinvesteringar i gatumiljön och offentliga miljöer i kommunen.

Parallellt pågår ett arbete med att ta fram en ny kollektivtrafikplan och en ny cykelplan för Österåkers kommun. Planerna syftar bland annat till att ge förslag på konkreta åtgärder som ska göra det enklare och mer attraktivt att cykla och åka kollektivt.

Publicerad:
Senast uppdaterad: