Klipp häcken – rädda liv

För att dina buskar och träd inte ska vara skymmande och farliga för trafiken har du som fastighetsägare ansvar för att underhålla dem.

Tillstånd gator, torg och allmän plats

Våra gator och torg är till för alla men bland behövs det en ansökan eller ett tillstånd.

Cykelregler och tips

Cyklar räknas som fordon och cyklister ska följa de trafikregler som gäller för fordonsförare. Läs mer om cykling och cykelvägar.

Nyheter

  • Förbättrad tillgänglighet på Storängstorget

    Kommunen anlägger ett ledstråk med taktila plattor längs hela Storängstorget i Åkersberga centrum. Det kommer att ge bättre vägledning för personer med synnedsä...
  • Avstängning av cykelvägen mellan Täljö–Rydbo

    Norrvatten utför grävarbeten i Täljö under januari–februari som innebär att grusvägen mellan Rydbo och Täljö kommer att vara avstängd under hela februari.
Publicerad:
Senast uppdaterad: