Victoria Gustafsson

bild på Victoria Gustafsson

Victoria Gustafsson- Utvecklingsledare specialpedagog

Victoria är utbildad lärare åk 1-7 och specialpedagog. Hon har lång erfarenhet av undervisning, elevhälsa och skolledning. Hon har en bred kunskap av utvecklingsarbete inom grundskola, fritids och elevhälsa. Victoria har många års erfarenhet av att leda och utveckla elevhälsans arbete. Elevhälsan är en central del av skolans systematiska kvalitetsarbete och en viktig nyckel i skolutveckling.

På Pedagogcentrum arbetar Victoria med projekt, utbildning, handledning och konsultativa samtal framförallt riktat mot grundskola och fritids. Insatser formas utifrån behov och kan handla om elever och grupper som utmanar, lågaffektivt bemötande, pedagogik, ledarskap, värdegrund, insatser för att främja närvaro och problematisk skolfrånvaro.

Förståelse och lyhördhet är en bra grund för lyckas nå fram i sitt arbete. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete ska synas ute hos eleverna. En viktig fråga att alltid ställa sig är: Hur får våra elever del av skolutvecklingen, hur påverkar den här insatsen våra elever?

Victoria Gustafsson
Utvecklingsledare specialpedagog
Österåkers kommun, Utbildningsförvaltningen
______________________________________
Direktnummer 08-540 810 68
Servicecenter 08-540 810 00
E-post victoria.gustafsson@osteraker.se

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: