Tomas Jansson

Bild på Tomas Jansson

Tomas Jansson - Utvecklingsledare IKT

Tomas är utbildad 1-7 lärare med många års erfarenhet av arbete i skolan. Med sitt intresse för digitalitet gick han i bräschen för skolans arbete med digitala satsningar.

Tomas spetskompetens inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) hjälper skolor att arbeta i praktiken med den nationella digitaliseringsstrategin och läroplanernas digitala uppdrag. På Pedagogcentrum arbetar Tomas främst med skoldatateksfrågor, digitala verktyg i förskola och skola samt det digitala uppdraget ur ett didaktisk perspektiv. Tomas är även VFU-ansvarig (verksamhetsförlagd utbildning) i kommunen och arbetar aktivt med tillgängliga lösningar i flera av Pedagogcentrums uppdrag.

Mitt mål är att bidra till utvecklingen av skolan, i skolan ska alla elever ha möjlighet att visa sin fulla potential. Fokus måste ligga på pedagogiken, inte tekniken, tekniken ska fungera som en möjliggörare.

Tomas Jansson
Utvecklingsledare IKT
Österåkers kommun, Utbildningsförvaltningen
______________________________________

Direktnummer 08-540 810 67
Servicecenter 08-540 810 00
E-post tomas.jansson@osteraker.se

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: