Pernilla Unevik

Bild på Pernilla Unevik

Pernilla Unevik - Utvecklingsledare specialpedagogik

Pernilla är utbildad förskollärare och specialpedagog med många års erfarenhet. Tidigare har hon varit verksam förskolerektor i Österåker och var med i ett projekt som drev kvalitetsutveckling i kommunen. Som specialpedagog har hon arbetat inom döv - och hörselverksamheten i Stockholms stad.

Pernilla har en bred kunskap i det specialpedagogiska fältet och i det främjande arbete med barn i behov av särskilt stöd. Hon har många års erfarenhet av stödjande insatser för barn inom NPF-spektrat (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) samt språkfrämjande arbetssätt. Pernilla har även kunskap om sinnenas samspel och motorikens betydelse för vidare utveckling. På Pedagogcentrum arbetar Pernilla med utvecklings och kvalitetsarbete och genomför handledningar och fortbildningar med specialpedagogisk inriktning som syftar till att sprida kunskap kring de barn som ibland utmanar i våra verksamheter.

För att uppnå målet en likvärdig utbildning krävs diskussioner om hur vi skapar en verksamhet som gynnar alla barn oavsett funktionsvariationer. Vi kan inte veta hur vi ska anpassa om vi inte förstår varför. Alla beteenden bottnar i ett behov.

Penilla Unevik
Utvecklingsledare specialpedagogik
Österåkers kommun, Utbildningsförvaltningen
______________________________________

Direktnummer 08-540 810 94
Servicecenter 08-540 810 00
E-post pernilla.unevik@osteraker.se

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: