Frida Samuelsson

Bild på Frida Samuelsson

Frida Samuelsson - Utvecklingsledare förskola

Frida är utbildad förskollärare och har arbetat med barn och ungdomar i olika verksamheter hela sin yrkesverksamma tid. Tidigt valde hon att rikta in sina studier mot de estetiska ämnena och har många års erfarenhet av arbete med barn inom NPF-spektrat både inom vården, skola och förskola.

På Pedagogcentrum arbetar Frida med utvecklings- och kvalitetsarbete mot förskolorna i Österåker. Hon handleder pedagoger i Metodverkstan och stödjer rektorer i deras utvecklingsarbete främst genom skräddarsydda uppdrag. Frida har ett nära samarbete med kommunens sakkunnig för förskola och medverkar vid tillsyn för att kunna skräddarsy stöd- och fortbildningsinsatser.

Min ambition är att locka fram det bästa i de pedagoger och barn jag möter. Alla har olika saker med sig sedan tidigare. Skilda förförståelser, olika erfarenheter och unika kompetenser. Mitt jobb innebär i mångt och mycket att lyckas möta individer där de befinner sig för att kunna se hur vi kan utveckla och stärka de förmågor som de redan äger i en process mot utveckling. Jag har en stark tilltro till förskolans tradition av transdisciplinärt lärande och mångfald.

Frida Samuelsson
Utvecklingsledare förskola
Österåkers kommun, Utbildningsförvaltningen
______________________________________

Direktnummer 08-540 815 24
Servicecenter 08-540 810 00
E-post frida.samuelsson@osteraker.se

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: