Ebba Zeno

bild på Johanna Kvant

Ebba Zeno - Kvalitets- och utvecklingschef

Ebba är utbildad rektor och förskollärare med tjugo års erfarenhet av att vara rektor och ledare både inom kommunal och privat regi. Hon arbetade senast på Skolinspektionen där hon varit utredare och bland annat gjort tillsyner och kvalitativt granskat gymnasier och grundskolor. Perspektivet på Skolinspektionen har förutom det pedagogiska perspektivet gett ny inblick i styrdokument och lagar genom juridiskt och statsvetenskapligt perspektiv.

Tidigare har Ebba varit verksam förskolerektor i Täby och Danderyd samt inom grundskolan i Täby.

I Österåkers kommun arbetar Ebba som ansvarig för Pedagogcentrum och tillsammans med Louise Furness, utbildningsdirektör, med utvecklings- och kvalitetsarbete inom utbildningsförvaltningen.

För att tillsammans uppnå målet ”Bästa skolkommunen i länet” behövs höga förväntningar på varandra, att stötta varandra i utveckling, lära nytt samt att bekräfta och lyfta goda exempel inom Österåkers skolor och förskolor. Här vill Pedagogcentrum vara en arena för samtal, reflektioner och utveckling genom handledning och fortbildning.

Ebba Zeno
Kvalitets- och utvecklings chef
Österåkers kommun, Utbildningsförvaltningen
______________________________________

Direktnummer 08-540 810 78
Servicecenter 08-540 810 00
E-post ebba.zeno@osteraker.se

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: