Anna Samsioe

Bild på Anna Samsioe

Anna Samsioe - Utvecklingsledare specialpedagogik

Anna är utbildad förskollärare och lärare för yngre åldrar F-3 och specialpedagog. Hon har många års erfarenhet av att arbetat både inom förskolan och i skolan. Hon har även en bred kunskap och erfarenhet av barn inom NPF-spektrat.

På Pedagogcentrum arbetar Anna med ett projekt riktat mot förskolor och öppna förskolan i kommunen. Det övergripande syftet är att stärka språkutvecklingen, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska. Projektet är även inriktat på att stärka särskilda språkutvecklande insatser för alla barn inom förskolan samt kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt. Hon arbetar även med att genomföra handledningar samt fortbildningar och skräddarsydda insatser mot språkfrämjande arbetssätt.

Målet med projektet är att öka kunskapen kring språkutvecklande arbetssätt. Projektens syfte är att ge pedagogerna kunskap och verktyg för att agera som språkligaförebilder samt redskap för att skapa en social språkligmiljö som gynnar alla barn på förskolan.

Anna Samsioe
Utvecklingsledare specialpedagogik
Österåkers kommun, Utbildningsförvaltningen
______________________________________
Direktnummer 08-540 815 19
Servicecenter 08-540 810 00
E-post anna.samsioe@osteraker.se

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: