Specialpedagogiska skolmyndigheten - SPSM

Samarbete sedan många år

Pedagogcentrums personal deltar på Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) nätverk såsom skoldatatek samt specialpedagogiskt nätverk där andra med liknande roller i andra kommuner deltar. Vissa år har vi statligt bidrag från SPMS där vi har nära samverkan och uppföljning med SPSM.

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: