Samverkan med universitet och högskolor

Tre personer diskuterar

VFU

Pedagogcentrum samarbetar med lärarutbildningen på universitet och högskolor runt om i landet, inte bara i Stockholm. Vi har ofta studenter som läser på distans vid tex Linnéuniversitetet eller Högskolan Dalarna. I samarbete med dessa sker till exempel utbildning för VFU-handledare och nätverksträffar.

Projekt

Pedagogcentrums utbildning för undervisningsresurser i Österåker har tagits fram i samarbete med Henrik Lindqvist, Rickard Östergren och Lotta Holme vid Linköpings universitet och bygger delvis på deras rapport ”Elevassistenters arbete med elever i behov av särskilt stöd: vad säger forskningen?”

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: