Från jord till bord

plantering

Ytterligare ett år med satsning på "Från jord till bord"

I budget 2022 finns återigen satsning från jord till bord. Detta projekt drivs via utbildningsförvaltningens Pedagogcentrum.

Bakgrund

För femte året i rad delar utbildningsförvaltningen via Pedagogcentrum ut projektmedel under namnet "Från jord till bord". Fram till sista februari 2022 är det möjligt för enheter i Österåker kommun att göra en ansökan för 2022. Beslut om vilka som tilldelas projektmedel skickas ut senast den 8 mars.

Jord till bord

Under de fyra senaste åren har många av kommunens förskolor och skolor tagit del av extra medel som man ansöker om per projekt. Många av projekten har grundat sig på att öka förståelse för var vår kost kommer ifrån men även andra miljörelaterade projekt har startats upp. De flesta av projekten löper vidare även efter bidraget tagit slut. Så man får nog säga att det är väl använda medel för att starta ett engagemang ute i verksamheterna för att odla och kompostera för en hållbar framtid.

Redovisningarna för 2021 från de enheter som beviljades projektmedel finner du via denna länk.

Vid frågor kontakta pedagogcentrum@osteraker.se

Pedagogcentrum
Besöksadress
Lennart Neckmansväg 18, 184 30 Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: