Ifous

Närbild på uppräckt hand i ett klassrum

Pedagogcentrum och utbildningsförvaltningen samverkar med det fristående forskningsinstitutet Ifous i två pågående utvecklingsprojekt inom förskola och skola.

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som arbetar med verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsinsatser, där medverkande förskolor och skolor tar stor del i praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete. Utbildningsförvaltningen har tidigare deltagit i flera program, med gott resultat.

Mellan 2018-2021 agerar Pedagogcentrum, tillsammans med representant på utbildningsförvaltningen, processledare i forsknings- och utvecklingsprogrammet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Med stöd av forskning  och i samverkan mellan forskare och lärare vill programmet utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet, i linje med läroplanens skrivningar. Samtliga kommunala grundskolor deltar med representanter från skolledning och fritidshem.

Mellan 2021-2023 agerar Pedagogcentrum, tillsammans med representant på utbildningsförvaltningen, processledare i forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola. Fokus ligger på hur man kan arbeta med hållbar utveckling – såväl miljömässig som ekonomisk och social - i praktiken och vilken forskning som finns inom området. Samtliga kommunala förskolor deltar med representanter från skolledning och förskola.

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: