Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Från jord till bord

plantering

Ytterligare ett år med satsning på "Från jord till bord"

I budget 2023 finns återigen satsning från jord till bord. Detta projekt drivs via utbildningsförvaltningens Pedagogcentrum.

Bakgrund

I en tidigare politisk satsning har det beslutats att ge möjlighet för skola eller förskola att söka pengar till ett lokalt arbete på skolan som bygger på hållbar utveckling, medvetenhet och möjlighet att öka andelen närodlat i skolmåltiden. Insatsen syftar till att öka miljömedvetenhet och öka kunskap om ett hållbart samhälle.

Från jord till bord

Under de senaste åren har många av kommunens förskolor och skolor tagit del av extra medel som man ansöker om per projekt. Många av projekten har grundat sig på att öka förståelse för var vår kost kommer ifrån men även andra miljörelaterade projekt har startats upp. De flesta av projekten löper vidare även efter bidraget tagit slut. Så man får nog säga att det är väl använda medel för att starta ett engagemang ute i verksamheterna för att odla och kompostera för en hållbar framtid.

Ansökan

Sista datum för att ansöka om projektmedel var den 31 januari 2023. Ansökningarna kommer behandlas via en referensgrupp på Pedagogcentrum och beslut tas tillsammans med Österåkers utbildningsdirektör och lämnas senast den 17 februari 2023.

Redovisningarna för 2021 från de enheter som beviljades projektmedel finner du via denna länk.

Redovisningarna för 2022 från de enheter som beviljades projektmedel finner du via denna länk.

Vid frågor kontakta pedagogcentrum@osteraker.se

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: