Centrala elevhälsan

Chefen för den centrala elevhälsan har i uppdrag att tillsammans med skolcheferna, rektorerna och Pedagogcentrum fortsätta arbetet med att skapa goda gemensamma rutiner för elevhälsoarbetet på skolenheterna.

Skollagen slår fast att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Genom att göra lärmiljön tillgänglig, skapa förutsättningar för delaktighet och ett inkluderande arbetssätt där olikheter tillåts vara en tillgång, skapas förutsättningar för likvärdig utbildning. Förskolan och skolan skiftade för länge sedan fokus, från frågan om hur barn och elever som definieras som avvikande ska kunna anpassas till skolans sätt att fungera, till hur skolan kan anpassa sig till det faktum att barn och elever är olika. Pedagogcentrum erbjuder utbildning, handledning, rådgivning och fortbildning till förskolor, skolor, pedagoger, lärare och skolledare inom likvärdig utbildning och tillgänglig lärmiljö enligt modellen AMO "Att möta olikheter".

Pedagogcentrum erbjuder stöd och rådgivning till rektorer och elevhälsopersonal i detta arbete, också riktat till de fristående huvudmännen. Pedagogcentrum har, i samarbete med centrala elevhälsan och Specialpedagogiska skolmyndigheten fortbildat elevhälsoteamen på åtta kommunala skolor i Österåker under vårterminen 19 och 2020. Denna utbildning fortsätter under vårterminen 21 med resterande elevhälsoteam vilket innebär att alla kommunala skolor deltagit i fortbildningen “Att höja skolans elevhälsokompetens” till sommaren -21. Insatsen har erbjudits även de fristående enheterna.

Pedagogcentrum
Besöksadress
Lennart Neckmansväg 18, 184 30 Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: