Samverkan och projekt

Två personer skriver på en whiteboard

Pedagogcentrum samverkar förvaltningsöverskridande i flera frågor kopplat till vårt uppdrag och vår målgrupp. Vi har en tät samverkan med produktionen genom skolchefer och den centrala elevhälsan och uppmuntrar till en lika tät samverkan med fristående förskole- och grundskoleaktörer. Därutöver sker samverkan med samtliga förvaltningar i olika projekt och inom olika samverkansgrupper, såsom Sociala preventionsgruppen och Miljömålsgruppen. 

Pedagogcentrum har närvarat vid utbildningsförvaltningens tillsynsbesök, som leds av sakkunnig förskola, mot fristående förskolor och pedagogisk omsorg i syfte att inventera förutsättningarna för, och göra en nulägesanalys av, behovet av fortbildning, detta som en del i kvalitetssäkringen av verksamheterna.

Terminsvis presenterar Pedagogcentrum ett kursutbud som är framtaget i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetets identifierade utvecklingsområden, ur dialog med rektorer samt utifrån nationell omvärldsbevakning och aktuell forskning.

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: