Handledning och rådgivning

tecknad bild av person som föreläser

Pedagogcentrum erbjuder stöd, utveckling och inspiration till förskolor och skolor i Österåker i form av fysiska och digitala fort­bildningar, föreläsningar, workshops och materialutlåning. Verksamheten vänder sig till pedagoger och skolledning och utformas efter behov och önskemål från verksamheterna.

Pedagogcentrums pedagogstöd och handledning
Pedagogcentrum riktar sin verksamhet till pedagoger inom förskola, skola och pedagogisk omsorg - såväl kommunala som fristående verksamheter. På Pedagogcentrum erbjuds:

  • Utlåning av pedagogiskt material och olika lärverktyg främst inom tal, språk och kommunikation.
  • Pedagogstöd och handledning för arbetslag för att hitta metoder att arbeta med barn enskilt eller i grupp.
  • Möjlighet att låna pedagogisk litteratur
  • Specialpedagogisk handledning

I vårt pedagogiska uppdrag som beskriver arbetet med barn i behov av särskilt stöd behöver man ibland få syn på andra arbetssätt som underlättar mötet med barnet. Genom handledning eller konsultation, enskilt eller i grupp, kan du få nya perspektiv på dilemman som du kan ställas inför. Läs mer om handledning under handledning och rådgivning.

Metodverkstan
Metodverkstan är en mötesplats där du som pedagog tillsammans med era barn/elever genom olika former av estetiska uttryckssätt får stöd att hitta olika lärstilar. Där ges också möjlighet till stöd i att synliggöra dina kompetenser, kunskaper och lärprocesser. Läs mer under Metodverkstan

Skoldatateket
Alla är unika och vilket stöd man behöver för att få en bra lärsituation är därför individuellt. Ibland behöver elever andra eller fler verktyg för sitt lärande än vad som vanligtvis finns på förskolan/skolan. Dessa kallas alternativa verktyg.

Skoldatateket vänder sig främst till förskole/skolpersonal och erbjuder rådgivning och fortbildning kring alternativa verktyg för lärande. Det finns även möjlighet för förskolorna/skolorna att låna dessa verktyg under en kortare tid, för att undersöka om det är en bra hjälp för eleven.

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: