Handledning

Personer som sitter i en soffa och pratar

Som en del av ett förebyggande arbete eller i en pågående utvecklingsinsats erbjuder Pedagogcentrum handledning av specialpedagog.

Handledning initeras av rektor. Handledningen sker i process utifrån ettrelationellt perspektiv där vi har fokus på hur vi kan ändra sammanhanget runt barnet/eleven/gruppen och inte ändra barnet/eleven/gruppen. Vi tittar på individ grupp och organisationsnivå. Så här kan ett upplägg se ut:

  • Gemensam kartläggning av situationen
  • Gemensam vidgning av perspektiv (reflektion) och målformulering
  • Tillsammans hitta nya alternativ (och genomföra dem)
  • Utvärdering

Pedagogcentrum
Besöksadress
Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga
Publicerad:
Senast uppdaterad: