Stöd och inspiration inför arbetet med att implementera Lgr22

Ikon med text LGR 22

Stöd och inspiration inför arbetet med att implementera Lgr22

De reviderade kursplanerna i grundskolan börjar gälla höstterminen 2022 och kommer att påverka lärares arbete med planering av undervisning, bedömning, betygssättning och dokumentation. Samtliga kursplaner innehåller förändringar, men det har också kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanens inledande delar. Syfte och mål, centralt innehåll och kunskapskrav har omarbetats och omformulerats i olika grad. Bland annat har faktakunskap och förståelse getts större utrymme och progressionen mellan stadier tydliggjorts. Olika ämnen påverkas olika mycket. Läroplanerna passar samtidigt på att byta namn till Lgr22 (grundskola) och Lgrsä22 (grundsärskola/anpassad grundskola).

Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om revideringen samt information om de förslag på förändringar i betygssystemet som regeringen lämnat till riksdagen.

Det finns mycket stöd att tillgå i skolans arbete med att implementera revideringarna. Pedagogcentrum erbjöd under våren en övergripande föreläsning kring revideringarna med Åsa Hirsch (docent vid Göteborgs universitet och utbildningschef för rektorsprogrammet) som förmodligen får en uppföljning under våren. Dessutom erbjuder vi en workshop om de nya skrivningarna kring sexualitet, samtycke och relationer, se kursutbudet.

Här hittar du stöd i arbetet på skolan:

Publicerad:
Senast uppdaterad: