IKT-utveckling

Verktyg, system, pedagogisk planering, inspiration, lärande

Här får du hjälp att hitta rätt digitala verktyg och hjälpmedel. Du kan även få hjälp med att se över digitala lösningar, system och en-till-en lösningar i din verksamhet. För att samtalet om digitaliseringen ska bli givande behöver vi se på den ur ett pedagogiskt perspektiv.

Den nationella digitaliseringsstrategin i svenska skolan

Den nationella digitaliseringsstrategin som kom 2017 innehåller tre fokusområden som ska uppnås till 2022. Det första fokusområdet handlar om att alla barn ska utveckla en adekvat digital kompetens, samt att det ska finnas en digital likvärdighet i skolväsendet. Fokusområdet består av tre delmål:

  1. Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens;
  2. Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna;
  3. Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda digitala verktyg i utbildningen.

Hur vi arbetar tillsammans med eleverna är av största vikt för att vi ska kunna uppfylla planen och komma över tröskeln in i den digitala värld där vi vill att våra elever i skolan ska vara världsledande. Hur kommer vi dit? Hur ska jag kunna få digitala verktyg och hjälpmedel att gynna en tillgänglig utbildning. Hur kan min egen digitala struktur bidra till att undervisningen blir mer diverserad och tillgänglig för alla elever?

Regeringen har en digital strategi som sträcker sig över flera områden:

  • digital kompetens för alla i skolväsendet
  • likvärdig tillgång och användning
    forskning
  • uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Nedan hittar du den nationella digitaliseringsstrategin.

På den här länken kan du läsa mer om planen för digitaliseringen i svenska skolväsendet .

Publicerad:
Senast uppdaterad: