Utvecklingsinsatser

 

fyra personer diskuterar kring ord på kort

För att nå ut till så många som möjligt samt för att insatserna ska ge långsiktig positiv effekt arbetar Pedagogcentrum primärt förebyggande och främjande kopplat till enheternas systematiska kvalitetsarbete (SKA) samt med uppdrag inom enheternas prioriterade utvecklingsområden.

En stor del av utvecklingsinsatserna genomförs i form av utvecklingsgrupper, fokusgrupper och nätverk. Kommunens egna nätverk får man information om på intranätet. Pedagogcentrum erbjuder dessutom riktade insater utifrån behov på enskilda enheter. Här på Pedagogcentrums hemsida hittar du även web-utbildningar och inspelade föreläsningarsom som du kan ta del av när du vill.

Publicerad:
Senast uppdaterad: