Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Fortbildningar

fyra personer diskuterar kring ord på kort

Pedagogcentrum arbetar främst med att stödja samtliga huvudmän och rektorer i stöd- och utvecklingsprocesser för sina respektive verksamheter.

De insatser som Pedagogcentrum gör är alltid förankrade hos rektor och ska spegla verksamhetens behov identifierat i kvalitetsarbete. Genom att variera utbudet av enskilda kurser och skräddarsydda lösningar för fortbildning i god dialog med de utförare som finns i kommunen, kommer stödet nära behovet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: