Avskilda öar eller sammanflätade rötter som ger kraft

Bild på Jonas Wallman

Fritidshem på vetenskaplig grund – vad innebär det i praktiken?

Elevernas tid på fritidshemmet ska genomsyras av meningsfulla sammanhang och trygghet där lek, skapande och deras egna intressen får stort utrymme. Samtidigt har vi läroplanens centrala innehåll och lärandemål att förhålla oss till. Nyligen publicerade forskningsöversikten Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem, i den presenteras olika faktorer som ligger till grund för hur lärare skapar kvalitet i fritidshemmet där verksamheten vilar på vetenskaplig grund. Men vad innebär detta i praktiken? Med ledorden glädje, yrkesstolthet och engagemang får ni här hjälp att översätta forskningen till fritidshemmets vardag och fortsätta ert utvecklingsarbete med eleverna i fokus.

  • Vad innebär ett medvetet förhållningssätt och hur har man det?
  • Vågskålen med styrdokument och elevernas intressen – så hittar ni balansen!
  • Planerad och spontan undervisning – vad krävs för att lyckas?
  • Skapa kreativa miljöer som inbjuder till lek, lärande, återhämtning och samspel

Föreläsare: Jonas Wallman, fritidspedagog, krönikör och fortbildare

Jonas Wallman är fritidspedagog med lärarlegitimation och tidigare verksam på Folkparksskolan i Norrköpings kommun. Numer arbetar han som rektor i förskolan. Utifrån sin tro på fritidspedagogiken som framtids- och framgångspedagogik skriver han krönikor i tidningen Fritidspedagogik och är redaktör för boken Fritidspedagogiskt lärande på Lärarförlaget. Jonas är en mycket uppskattad fortbildare och föreläsare med just fritidspedagogik som hjärtefråga och fokusområde.

Direkt efter föreläsningen arbetar ni vidare på egen hand fram till lunch utifrån en uppgift från Jonas Wallman.

Publicerad:
Senast uppdaterad: