Viktigt på riktigt

Bild på Erika Wallin

Gemensamt utvecklingsarbete som gör skillnad i förskolans vardag

Utvecklingsarbete är ett komplext fenomen och det är många faktorer som påverkar om utveckling sker eller inte. Det finns ingen enkel väg för utveckling, inga snabba lösningar. Hur vet vi vad som ska utvecklas och hur gör vi för att få till ett utvecklingsarbete som blir meningsfullt, både för oss pedagoger och för barnen på förskolan? Under föreläsningen får ni inblick i hur ert utvecklingsarbete kan bli något mer än bara en pappersprodukt och leda till förändring på riktigt. Med avstamp i läroplanens intentioner, aktuella forskningsrön och den praktiska kunskapens teori kommer ni att få såväl kunskap om som verktyg för ett hållbart utvecklingsarbete. Ett arbete som ökar vår profession, som leder till en förskola med högre kvalitet och ger barnen en tryggare, roligare och mer lärorik tid på förskolan.

  • Vilka faktorer driver utveckling i förskolan?
  • Starta upp, driva och utvärdera utvecklingsarbete tillsammans
  • Möjligheter och fallgropar i förskolans utvecklingsarbete
  • Skapa och bibehålla en reflektionskultur

Föreläsare: Erika Wallin, utvecklingsledare Nyköpings kommun, leg förskollärare, master i praktisk kunskap samt författare.

Erika Wallin har över 20 års erfarenhet av att arbeta i förskolans värld som förskollärare, arbetslagledare och utvecklingspedagog. Idag arbetar hon som utvecklingsledare för förskolorna i Nyköpings kommun. Erikas kunskapsområden kretsar kring didaktik och pedagogik, dokumentation, reflektion och utvecklingsarbete. Hon har både en magister- och masterexamen i Praktisk kunskap med inriktning på utvecklingsarbete i förskolan med masteruppsatsen Tänka om tänka nytt, vad blir viktigt på riktigt, en vetenskaplig essä om utvecklingsarbete i förskolan. Erika är även författare och har bland annat medverkat i boken Entreprenöriellt förhållningssätt i förskolan samt är redaktör för antologin Varsamt och nyfiket, vägen till hållbar utveckling i förskolan. Hennes senaste bok handlar om att utveckla utvecklingsarbetet i förskolan och ges ut under våren 2022.

Efter föreläsningen får ni en konkret övning för att komma vidare i ert utvecklingsarbete. Uppgiften arbetar ni med på egen hand under veckorna efter kick-offen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: