Klassrummet som skolutvecklingens huvudarena

Bild på Lena Göthe

Kollaborativa metoder i det kollegiala lärandet och undervisningsutvecklingen

Idag vet vi att skolutveckling bör bedrivas utifrån vad eleverna i ett visst sammanhang behöver. Vi har också blivit bättre på att undersöka detta. Ofta skiljer vi dock på vad som är undervisning och analys av elevernas behov samt vad som är kollegialt lärande. Lena Göthe visar på vikten av att låta undersökandet av elevernas lärande utgöra navet i utvecklingen av undervisningen. Så att skolutveckling, kollegialt lärande och undervisning blir delar av en och samma process. Genom att belysa olika kollaborativa metoder utmanar hon vår bild av vad skolutveckling och kollegialt lärande egentligen är.

  • Kollaborativt lärande som arbetssätt och förhållningssätt
  • Planera, prova och utvärdera – lärcykel för kontinuerlig undervisningsutveckling
  • Observera och analysera med utgångspunkt i elevers lärande

Föreläsare: Lena Göthe, skolutvecklingskonsult samt lärar- och rektorsutbildare vid Göteborgs universitet

Lena Göthe är konsult inom skolutveckling samt lärar- och rektorsutbildare vid Göteborgs universitet. Som konsult stöttar hon skolor eller hela kommuner i elevnära utveckling av undervisningspraktiken, att etablera strukturer för det nyfikna undersökandet av elevers lärande. På Göteborgs universitet undervisar Lena på kurser om bedömning inom både skolans styrsystem och inom planering och genomförande av undervisning. På rektorsutbildningen leder hon professionshandledning och är från hösten utbildningsledare för en kursgrupp.

Efter föreläsningen får ni en konkret övning för att genomföra en kollaborativ observation. Uppgiften arbetar ni med på egen hand under veckorna efter kick-offen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: