Välkomna till årets digitala kick-off

11 augusti 2022

Bilder på föreläsarna på årets kick-off med en sommar bakgrund

Pedagogiskt utvecklingsarbete i vardagen

Under pandemins hårda grepp har en hel del utvecklingsarbete fått sättas på paus. Nu vill vi hjälpa er - alla hjältar i förskola, fritidshem och skola - att sätta fart på den framåtdrivande skolutvecklingen igen. Med eleverna och barnen i centrum kommer ni under skolformspecifika föreläsningar få verktyg för ett undervisningsnära utvecklingsarbete som på riktigt gör skillnad. Som gemensam programpunkt visar Anna Tebelius Bodin hur emotionsloopen formar vad vi tänker, känner och gör, en föreläsning om självledarskap, arbetsglädje och motivation utifrån kunskap om hjärnan.

Föreläsarna för de skolformsspecifika passen kommer även att förbereda konkreta uppgifter till er att arbeta med i den egna undervisningen för att ytterligare stödja er i utvecklingen. Nedan ser du programmet för dagen med tider för de olika spåren.

Som vanligt delas Pedagogpriset ut.

Anmälan

Utse en kontaktperson på er skola/förskola som anmäler samtliga som ska delta. Kontaktpersonen kommer inför konferensen att få all praktisk information via mail som denne sedan ansvarar för att sprida till alla de som ska delta.

Föreläsningarna från kick-off:en kommer kunna ses i efterhand under 14 dagar. Anmäl er på samma sätt för att ta del av inspelningen.

Vid frågor kontakta Lena Rosada, projektledare för kick-off:en. lena.rosada@lararfortbildning.se 0702-21 87 88

Program och tider

Kick-off:en livesänds digitalt och du kan hela dagen ställa frågor till föreläsarna via chatt, delta i interaktiva inslag och chatta med övriga deltagare.

Den gemensamma tiden för alla deltagare är 13.00 – 15.00, därutöver deltar du i den del som är aktuell för dig.

Lärarfortbildning logga

I år genomförs kick-off:en i samarbete med Lärarfortbildning, en av landets största fortbildningsaktörer för lärare och skolledare i alla skolformer.

Lärarfortbildning erbjuder kompetensutveckling för lärare och rektorer i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Vi hjälper till att visa på det viktiga hur:et. Hur kan forskning och beprövad erfarenhet omsättas i praktiken? Vi strävar alltid efter att ge verktyg som du kan börja använda direkt.

Publicerad:
Senast uppdaterad: