Widgit Online workshop skola

Tecknad bild av dokument och en våg

Inspiration att använda visuellt stöd

Målgrupp: Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem

Samtliga förskolor och grundskolor i Österåker har tillgång till programmet Widgit Online - ett språkutvecklande program. Genom att använda visuellt stöd i undervisningen och lärmiljön kan du underlätta dagen för många barn och elever.

Widgit Online kan tydliggöra lektionsplanering, olika stödstrukturer som exempelvis tankekartor samt skapa begreppskartor i olika ämnen. Det visuella stödet kan vara en stor hjälp för arbetsminne, struktur och befästa ämnesspecifika begrepp till alla elever.

Symbolerna kan översättas till en mängd språk. Visuellt stöd kan också vara till stor hjälp i andraspråksinlärning och för att förstå och befästa ämnesspecifika begrepp.

Genom möjligheten att bland annat skapa symboldokument, bildkort, scheman och arbetsblad kan du arbeta språkutvecklande, stödja inlärning och förenkla kommunikationen med alla barn och elever.

Innehåll:

  • Varför det är bra med visuellt stöd
  • Inspiration med olika exempel att använda under lektion, som strategi och kommunikationsstöd
  • Möjlighet att själv skapa material

I den här workshopen bör du ha förkunskap i grunderna i Widgit Online och behöver ha ordnat med ett inlogg innan kursen. Ta med dator eller ipad och följ med under genomgångarna så att du kan göra egna exempel.

På Pedagogcentrum/fortbildningar/inspelade föreläsningar finner du en inspelad genomgång av funktioner i Widgit Online eller delta den 24 augusti på en digital liveutbildning. Se kursutbudet.

Datum: 11 oktober

Tid: 15.30-17.00

Lokal: Pedagogcentrum

Kursledare: Pernilla Unevik och Anna Samsioe, Pedagogcentrum

Kontakt: pedagogcentrum@osteraker.se

Det finns 19 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 7 oktober klockan 12.00.Om vi behöver få tag i dig med kort varsel

Min närmsta chef är medveten om att jag anmält mig * (obligatorisk)
Min närmsta chef är medveten om att jag anmält mig


Mer information

Datum:

Tid:

15:30 - 17:00

Plats:

Pedagogcentrum

Pris:

Gratis
Publicerad:
Senast uppdaterad: