Utbildning för undervisningsresurser

  • 27 jan 2023
Två tecknade personer bredvid varandra vid ett bord

Målgrupp: undervisningsresurser, fritidspedagoger

Vi som arbetar i och med skolan vet att våra undervisningsresurser (kan också ha titlar som elevassistent, elevresurs, klassresurs etc) har en ibland svår och ofta utmanande arbetsuppgift.

Utifrån detta har Pedagogcentrum, kommunens skolchef och centrala elevhälsa tagit fram en utbildningsinsats som vänder sig till undervisningsresurser.

Utbildningen består av tre halvdagar och omfattar tre områden:

  • Resursens roll i skolan
  • Diagnoser och andra utmaningar
  • Resursens verktygslåda

Utbildningen består av föreläsningar och diskussionsgrupper och bygger på boken ”Värsta bästa jobbet” (Lindberg, Eddib, Valsö) som också används som kurslitteratur. Vi kommer även att använda oss av boken “Att arbeta som elevassistent” (Wallerstedt).

Utbildningstillfällena är obligatoriska och efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagarna ett kursintyg.

Det är begränsat antal platser och fördelas jämt mellan sökande skolor, men vi ser gärna att man anmäler minst två från varje skola.

Datum: 27 januari, 17 februari, 10 mars

Tid: 8.30-11.30

Lokal: Pedagogcentrum Alcea

Kursledare: Pernilla Unevik & Victoria Gustafsson, Pedagogcentrum

Kontakt: pedagogcentrum@osteraker.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 januari klockan 18.00. Hör av dig till pedagogcentrum@osteraker.se

Mer information

Datum:

Tid:

08:30 - 11:30

Plats:

Pedagogcentrum Alcea

Kontakt:

Pris:

Gratis
Publicerad:
Senast uppdaterad: