Systematisk kvalitetsutveckling genom kollegialt lärande

Foto på John Steinberg

Målgrupp: Grundskola, anpassad skola, fritidshem

Hur hjälper vi varandra att bli ännu effektivare pedagoger? Hur skapar vi en ”dela-med-sig kultur”? Denna föreläsning presenterar några enkla modeller för så kallad co-coaching, det vill säga besök hos varandra och uppföljande ”debriefing”-samtal. John presenterar även en modell för pedagogiska samtal inom arbetslaget, ämnesgrupper eller andra grupper där man bearbetar sina erfarenheter och planerar sina kommande pass. Modellen heter ”Intressant” och presenteras i boken Stärk arbetslaget: skolans ryggrad. Det är bara genom en generositet, öppenhet och samverkan det går att utveckla verksamheten. Denna session ger konkreta modeller för hur man gör.

  • Att skapa en “dela-med-sig”-kultur
  • Co-coaching som modell för utveckling
  • Konkreta tips för att skapa goda pedagogiska samtal
  • Hur utnyttjas tid vid arbetslagsträffar, APT och interna studiedagar.

Datum: 6 oktober

Tid: kl.15.30-17.00

Lokal: Pedagogcentrum

Kursledare: John Steinberg, fil.dr. i pedagogik samt författare och föreläsare.

Kontakt: pedagogcentrum@osteraker.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 september klockan 12.00. Hör av dig till pedagogcentrum@osteraker.se

Mer information

Datum:

Tid:

15:30 - 17:00

Plats:

Pedagogcentrum

Pris:

Gratis
Publicerad:
Senast uppdaterad: