Sexualitet, samtycke och relationer

Tecknad bild av två personer med pilar emellan.

Ett förtydligat uppdag i grundskolan

Målgrupp: Grundskola och anpassad grundskola

Från och med hösten 2022 gäller förtydligade läroplaner för att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Undervisningen ska bland annat främja elevernas hälsa och välbefinnande, stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val samt utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer och sexualitet.

I denna workshop går vi igenom de förtydligade läroplanerna samt ger nya kunskaper och idéer att applicera i undervisningen.

Du får också chans och möjlighet att tillsammans med workshop-ledarna och andra lärare diskutera de frågor som kan tänkas dyka upp i undervisningen.

Innehåll:

  • Hur pratar man om sex med elever?
  • Vad menas med samtycke och hur kan vi i skolan arbeta för att främja våra elevers hälsa och välbefinnande?

Datum: 15 September

Tid: 15.00-17.00

Lokal: Pedagogcentrum

Kursledare: Pia Jonason, auktoriserad klinisk sexolog, barnmorska och enhetschef på Ungdomsmottagningen samt Anna Samsioe, utvecklingsledare på Pedagogcentrum.

Kontakt: pedagogcentrum@osteraker.se

Det finns 11 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 13 september klockan 12.00.Om vi behöver få tag i dig med kort varsel

Min närmsta chef är medveten om att jag anmält mig * (obligatorisk)
Min närmsta chef är medveten om att jag anmält mig


Mer information

Datum:

Tid:

15:00 - 17:00

Plats:

Pedagogcentrum

Pris:

Gratis
Publicerad:
Senast uppdaterad: