Ledarutbildning för förskollärare - leda processer, kollegor och arbetslag

En föreläsningsserie om två delar med Lars Gustafsson

Målgrupp: Förskollärare

Utbildningens syfte är att du ska inspireras och utmanas i ditt ledarskap samt att få träna på några konkreta verktyg för att leda processer, kollegor och arbetslag samt det systematiska kvalitetsarbetet. Målet är att du ska få en ökad kunskap om hur du kan leda och utveckla dig själv, medarbetarna, arbetslagen och verksamheten. Du får reflektera och analysera tillsammans med andra och konkretisera dina strategier för att leda processer, kollegor och arbetslag. Vi gör det genom att ta del av praktikfall, aktuell forskning, tillämpa olika verktyg och modeller samt genom att lära av varandra i gruppen. Vi arbetar i process med arbetsuppgifter före och mellan de olika utbildningstillfällena.

Innehåll:

  • Uppgifts- och relationsinriktat ledarskap – att leda medskapande
  • Att sätta mål, planera, följa upp och prioritera
  • Förskolans processer – från planering till resultat, analys och förbättring
  • Driva kvalitetsarbete – tillsammans och systematiskt
  • Kommunikation och feedback som förbättrar jaget, laget och verksamheten
  • Konflikthantering och grupputveckling som ger nya förutsättningar

Datum: 6 september samt 19 oktober (obs. du bokar alltså upp dig två heldagar).

Tid: 8.30-16.30

Lokal: Pedagogcentrum

Kursledare: Lars Gustafsson, utbildare, föreläsare och organisationskonsult med bakgrund som lärare, rektor och förvaltningschef.

Kontakt: pedagogcentrum@osteraker.se

Det finns inga lediga platser kvar. Hör av dig till pedagogcentrum@osteraker.se
Porträttbild på Lars Gustafsson

Mer information

Datum:

-

Tid:

08:30 - 16:30

Plats:

Pedagogcentrum

Pris:

Gratis

Andra tillfällen:

Datum: Del 1: 6 september, del 2: 19 oktober. Tid: kl.8.30-16.30
Publicerad:
Senast uppdaterad: