Grund med tecken

  • 5 feb 2024 - 28 jun 2024
Bild på Maria Krafft Helgesson som visar teckenspråk

Fortbildning kring TAKK

Målgrupp: förskola, grundskola, anpassad grundskola och pedagogisk omsorg

TAKK, tecken som alternativ kompletterande kommunikation, är en metod som stödjer kommunikation och används tillsammans med tal. Metoden är ett stöd vid språkutveckling på den nivå barnet eller eleven befinner sig och underlättar språkförståelse och lärande. TAKK hindrar aldrig språkutvecklingen utan används som som en väg till talat språk.

Detta är en grundutbildning i TAKK i form av en webbfortbildning som kan genomföras när det passar just dig. Under utbildningen kan du titta på tillfällena hur många gånger du vill för att öva.

Utbildningen “Grund med tecken” består av åtta tillfällen á 1 timme.

Innehåll:

  • Tecken med olika teman
  • Meningar med tecken i ett sammanhang
  • En sång med tecken
  • Tecken utifrån ett spel, lek eller bokläsning

I utbildningen ingår även material (som du får skriva ut själv) och en bok.

Kursstart: Den 5/2 är det en liveföreläsning på kvällstid, men den finns inspelad på den digitala plattformen man får inlogg till.

Anmälan till oss sker senast den 30/1 för att vi ska hinna registrera er. Därefter får du tillgång till utbildningsplattformen under sex månaders tid. Antalet kursdeltagare är begränsat.

Lokal: Digital

Kursledare: Maria Krafft Helgesson - Inspiratör, författare och utbildare inom kommunikation och tillgänglighet

Kontakt: pedagogcentrum@osteraker.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 januari klockan 23.30. Hör av dig till pedagogcentrum@osteraker.se

Mer information

Datum:

-

Tid:

18:00 - 19:00

Plats:

Digitalt

Kontakt:

Pris:

Gratis
Publicerad:
Senast uppdaterad: