Att stärka elever som upplevt svåra påfrestningar och riskfaktorer

Foto på Anna Hellberg Björklund

Skolan som skyddsfaktor

Målgrupp: Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem

I skolan möter vi en del elever som upplevt svåra påfrestningar och erfarenheter tidigt i livet, eller som växer upp i en miljö med många riskfaktorer som har en negativ inverkan på deras psykiska hälsa och välmående. För dessa elever kan skolmiljön och de vuxna man möter i skolan få en avgörande betydelse för fortsatt hälsa, utveckling och framtid. I den här föreläsningen fördjupar vi oss i hur elever påverkas av att uppleva svåra påfrestningar. Det kan till exempel handla om att ha upplevt krig och flykt, att det finns våld i hemmet eller att omsorgen hemma brister. Vi har idag ett brett forskningsstöd för vilka faktorer vi ska prioritera i bemötandet i verksamheten för att skolan ska kunna fungera som en skyddsfaktor och ge förutsättning för en likvärdig utbildning.

I den här föreläsningen fördjupar vi oss både i teori och praktiska exempel. Frågor som berörs är bland annat:

  • Vilka elever är i en särskilt utsatt position?
  • Hur påverkas ett barns hjärna, utveckling och mående av att vara med om svåra påfrestningar?
  • Vad ska vi satsa på i skolan för att utgöra bästa möjliga skyddsfaktor? Vilket bemötande och förhållningssätt gagnar eleverna bäst?
  • Hur stärker vi relationer till elever i utsatta lägen och hur hjälper vi till med känsloreglering?
  • Konkreta verktyg för att främja psykisk hälsa i skolan.

Datum: 22 september

Tid: 15.00-16.30

Lokal: Digital

Kursledare: Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Anna handleder och fortbildar förskole- och skolpersonal. Hon har bland annat skrivit böckerna Psykologi i förskolans vardag, Traumamedvetenhet i förskolan samt Föräldrasamverkan i förskolan. Anna har tidigare arbetat på Rädda Barnen som utbildare i TMO (traumamedveten omsorg).

Kontakt: pedagogcentrum@osteraker.se

Det finns 199 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 20 september klockan 12.00.Om vi behöver få tag i dig med kort varsel

Min närmsta chef är medveten om att jag anmält mig * (obligatorisk)
Min närmsta chef är medveten om att jag anmält mig


Mer information

Datum:

Tid:

15:00 - 16:30

Plats:

Pedagogcentrum

Pris:

Gratis
Publicerad:
Senast uppdaterad: