Systematisk kvalitetsutveckling genom kollegialt lärande

Foto på John Steinberg

Tredje delen av John Steinbergs föreläsningsserie

Målgrupp: Grundskola, grundsärskola. fritidshem

Hur hjälper vi varandra att bli ännu effektivare pedagoger? Hur skapar vi en ”dela-med-sig kultur”? Denna föreläsning presenterar några enkla modeller för så kallad co-coaching, det vill säga besök hos varandra och uppföljande ”debriefing”-samtal. John presenterar även en modell för pedagogiska samtal inom arbetslaget, ämnesgrupper eller andra grupper där man bearbetar sina erfarenheter och planerar sina kommande pass. Modellen heter ”Intressant” och presenteras i boken Stärk arbetslaget: skolans ryggrad. Det är bara genom en generositet, öppenhet och samverkan det går att utveckla verksamheten. Denna session ger konkreta modeller för hur man gör.

  • Att skapa en “dela-med-sig”-kultur
  • Co-coaching som modell för utveckling
  • Konkreta tips för att skapa goda pedagogiska samtal

Denna föreläsning vänder sig till dig som deltog på John Steinbergs två föreläsningar under hösten 2021.

Datum: 8 februari 

Tid: kl.15.00-17.00

Lokal: Digital

Kursledare: John Steinberg

Kontakt: pedagogcentrum@osteraker.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 januari klockan 17.30. Hör av dig till pedagogcentrum@osteraker.se

Mer information

Datum:

Tid:

15:00 - 17:00

Plats:

Pedagogcentrum eller Berga teater

Pris:

Gratis
Publicerad:
Senast uppdaterad: