Pax för positiv uppmärksamhet

Tre elever i mellanstadieåkder står med ryggen mot kameran och håller om varandra

Pax i skolan är en arbetsmetod för ökad trygghet där fokus ligger på positiv uppmärksamhet. Metoden introducerades år 2019 på flera kommunala skolor i Österåker. Nu är Rydbo skola med i en pilotstudie för Pax inom fritidsverksamheten.

Pax utgår från en gemensamt framtagen vision om vilka trivselregler eleverna ska ha i klassrummet för att alla ska må bra. Beteenden som gynnar visionen synliggörs genom uppmuntran på olika sätt. Rydbo skola arbetar med Pax i alla klassrum och nu är skolan med i ett nationellt pilotprojekt för att introducera Pax i fritidsverksamheten. Fredrik Martis jobbar på fritids och ser positiva effekter, inte minst för de elever som har utmaningar i klassrummet.

–Alla barn vill göra rätt och vi vuxna behöver vara tydliga med vad det innebär. Inför en aktivitet pratar vi med eleverna om vad vilka positiva beteenden vi vill se mer av, exempelvis på fotbollsplanen där konflikter ofta uppstår. Det handlar då inte om prestation såsom att vinna, utan om hur eleverna ska bete sig mot varandra under matchen. På så vis skapar vi förväntningar och minskar konflikter, säger han.

Hissningar för gott beteende

Fredrik Martis lyfter hur viktigt det är att uppmärksamma gott beteende, särskilt för de barn som inte så ofta får höra att de är bra på något. Han och hans medarbetare har börjat med ”hissningar”, lappar med positiv feedback som delas ut till elever.

–Vi kan använda oss av hissningar om vi märker att en elev inte har haft en bra dag i skolan. Då har vi på fritids möjlighet att uppmärksamma andra positiva beteenden än de man kan göra i klassrummet. Vi skriver ner dem på en hissningslapp som eleven tar med sig hem och visar sina föräldrar. Det öppnar för ett positivt samtal om skoldagen när eleven kommer hem. Vi ser glädjen hos eleverna och vi får också mycket positiv feedback från föräldrarna, säger Fredrik Martis.

Mer information

Pax i skolan ingår i Socialstyrelsens lista över program som används för att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga i Sverige. Läs mer på paxiskolan.se. Länk till annan webbplats.

Publicerad:
Senast uppdaterad: