Österåkers gymnasium vill visa sin solidaritet med det ukrainska folket

Österåkers gymnasium vill visa sin solidaritet med det ukrainska folket och landets demokrati, med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina. Vi prövas alla i tider av kris och nu krävs det att vi samfällt står upp för våra grundläggande värderingar, demokratins värde och frihet.

Det finns folk i flera delar av världen som drabbas av krigens påverkan. Oron har dock ökat hos många nu i och med närheten till Ukraina och övriga omvärldsfaktorer.

Vi måste kunna samtala om det som sker, så ställ frågor till oss i skolan om ni vill. Men vi bör låta var och en ta till sig den mängd information som personen kan bearbeta så att det inte skapar mer oro. I skolan är det viktigt att vardagen också kan bli ett ställe för pauser i den mängd information som nu finns i omlopp.

Österåkers kommun har aktiverat en särskild arbetsgrupp för att noga följa läget. Vill du veta mer om hur kommunen agerar. Här kan du läsa mer om hur Österåkers kommun bevakar säkerhetsläget Länk till annan webbplats.

Vikten att vara källkritisk

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte dela desinformation. Innan du delar information, tänk på följande:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Här kan du läsa mer om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Ta hand om er!

Rektor Annika Weimer

Publicerad:
Senast uppdaterad: