Samarbeten och projekt

olika texter. eTwinning, UF, Vetenskapens hus

Österåkers gymnasium har ett aktivt samarbete med olika organisationer som ger motivation till våra elever.

Du kommer att driva egna verklighetsbaserade företag, -starta-driva-utveckla-avveckla verksamheten. Samarbete sker med näringslivet i kommunen och närliggande regioner.

Österåkers gymnasium har ett samarbete med Vetenskapens Hus. Stockholms universitet och KTH är ägare. Våra elever på ÖG har här en möjlighet att delta i lektioner, laborationer och andra hands on-experiment inom områdena biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. Verksamheten sker i två lokaler Alba Nova universitetscentrum och Naturens Hus i Bergianska.

Det finns också en möjlighet att få genomföra stora delar av sitt gymnasiearbete med handledning av forskarstudenter på Vetenskapens Hus

Under kommande år har Österåkers gymnasium fokus på FN:s agenda 2030 med de 17 Globala målen. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi har. De Globala målen syftar till att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Österåkers gymnasium har startat upp ett långsiktigt projekt som ska förbättra elevernas hälsa och lärande.

Projektet går ut på att öka kunskap och förståelse för den komplexa människohjärnans funktion och behov – och ge varje elev verktyg att kunna implementera kunskapen i sin egen situation.

Projektet kallas Hjärnhälsa.

Hjärnhälsa bygger på ”10 goda vanor” , 115.2 kB, öppnas i nytt fönster. som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för att hjärnan ska må bra, vilket i sin tur ökar det psykiska och fysiska måendet och förmågan att ta till sig kunskap.

Internationalisering på ÖG, Erasmus+ strategiska partnerskap för skolor.

Vi på Österåkers gymnasium har ansökt om, och fått beviljat av Europeiska Kommissionen och Universitets- och högskolerådet, att delta i ett tvåårigt samarbetsprojekt (2018-2020) med skolor i Spanien, Italien och Tjeckien. Tema för vårt projekt ”Y.E.S. – Youth Empowering Society - Targeting social inclusion” handlar om socialt entreprenörskap för att stärka den sociala sammanhållningen, både i skolan och i samhället. Projektet är en fortsättning på skolans tidigare Erasmus+ projekt ”Youth Empowering Skills for the 21st century”

Projektet är kopplat till EU:s utbildningspolitiska mål där social inkludering är ett högt prioriterat område. Från Österåkers gymnasium deltar 16 stycken elever från skolans alla nationella program, samt att andra elever från skolan också medverkar vid några av aktiviteterna som utförs inom projektet.

Partnerskapet ger oss möjlighet att utveckla kvaliteten inom utbildningen. Det handlar om utveckling och överföring av arbetssätt, lösningar och metoder, kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten samt att främja nyckelkompetenser som till exempel ingår i ett entreprenörskap. Arbetsspråket i projektet är engelska, varför eleverna får möjlighet att utveckla sina färdigheter i engelska språket både genom skriftlig kommunikation, muntliga presentationer samt vid de internationella projektträffarna. På Erasmus+ webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om projektet.

Skolor som jobbar aktivt med eTwinning har för första gången fått en egen titel. Österåkers gymnasium kan nu stolt presentera sig som eTwinning-skola. eTwinning är ett EU-program som för samman skolor, elever och lärare i hela Europa.

Titeln eTwinning-skola 2018–2019 tilldelades totalt 1211 europeiska skolor. Skolorna bildar ett europeiskt nätverk av ledande eTwinning-skolor, där det är möjligt att få inspiration för vidareutveckling av eTwinning. Skolorna kan använda titeln i alla sina presentations- och marknadsföringsmaterial.

Med titeln vill man ge erkännande förutom för enskilda lärare och projekt också för skolornas eTwinning-team och deras fina prestationer. eTwinning-skolorna är föregångare bland annat inom digital praxis, innovativa och kreativa pedagogiska metoder och i att främja lärande i samverkan med andra.

Ansökningsprocessen har två faser och villkoren är bland annat att skolan måste ha varit registrerad i eTwinning under minst två år och åtminstone två av skolans lärare ska jobba aktivt med eTwinning. Ansökningstiden för titeln började i december 2017 och slutade i mars 2018.

Att få titeln är det en konkret bekräftelse för det arbete som har gjorts i skolan under flera år. eTwinning har fört med sig många fina erfarenheter för både studerande som lärare.

eTwinning främjar skolsamarbete med hjälp av IKT genom att erbjuda skolor stöd, verktyg och tjänster. eTwinning erbjuder också lärarna gratis fortbildning via nätet. Cirka 566 500 lärare i Europa deltar i eTwinning.

Publicerad:
Senast uppdaterad: