ÖG kommer nästa vecka att delta i aktivitetsveckan "En vecka fri från våld"

Bild

"En vecka fri från våld" är en aktivitetsvecka som äger rum i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november.

ÖG kommer nästa vecka att delta i konstutställning, få besök från både kommunpolisen, stödcentrum för unga brottsutsatta, samt ungdomsjouren Bellis för att prata vidare tillsammans om trygghetsfrågor. Vi kommer ha tillgång till diskussionsmaterial kring temat våld för att belysa och uppmuntra till diskussioner kring vad våld är, vikten av att agera/reagera samt hur vi kan agera när vi uppmärksammar detta.

Detta händer på ÖG:
- Polisen kommer onsdag och fredag kl. 10-13. De ger information och svarar på frågor.
- Stödcentrum för unga brottsutsatta kommer på fredag 10-13 och informerar. De står tillsammans med polisen.
- Ungdomsjouren Bellis kommer på torsdag 11-13 kommer och svarar på frågor om sin verksamhet.
- Konstutställning. Elever på bildprogrammet har gjort konstverk som kommer att hänga i centrum (”torget” vid Kjell & Company) under hela veckan."


Publicerad:
Senast uppdaterad: